Tiroid hastalıklarının görülme sıklığı artıyor

Doç. Dr. Ahmet Aktaş, tiroidin, halk ortasında ekseriyetle bir hastalık ismi olarak bilindiğini söz ederek, “Aslında boğazda yer alan bir organ olan ve bedende pek çok işlevin düzenlenmesini sağlayan hormonların üretiminden sorumlu tiroid bezi, insan bedeninde hayati derecede değerli misyonlar üstleniyor” dedi. 

Doç. Dr. Aktaş rastlanan en önemli tiroid hastalıkları hakkında şu bilgileri verdi: 

HİPERTİROİDİ

Tiroid bezinin çok çalışmasına bağlı olarak kanda tiroid hormonlarının fazlalığıyla ortaya çıkan bir durumdur. Hastalarda ellerde titreme, terleme, çok sonluluk, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, deride incelme, bağırsak hareketlerinde artış ve istemeden kilo kaybı ile kendini gösterir. Bilhassa ileri yaşlarda kalpte ritim bozukluğunun en değerli sebeplerinden biridir. 

HİPOTİROİDİ

Tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak kanda tiroid hormonlarının az olması sonucunda görülür. Hipotiroidide halsizlik, yorgunluk, saçlarda dökülme, saçlarda ve tırnaklarda kuruluk, lisanda büyüme, kabızlık hastalardaki esas şikâyetlerdir. Rastlanan en büyük sorun ise ekseriyetle kilo alma ve diyet yapılmasına karşın kilo verememedir. Bayanlarda adet düzensizlikleri görülebilir. Ayrıyeten metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak kolesterol bozuklukları da ortaya çıkabilir. Tiroid bezinin hem yavaş çalışması hem de süratli çalışması hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartır. 

TİROİD NODÜLLERİ

Tiroid bezi dokusu içinde oluşan, farklı yapıda ve değişik büyüklüklerdeki kitlelerdir. Nodüller ekseriyetle 2 santimi geçmeden çıplak gözle dışardan görülemezler. Tiroid nodüllerinin çok büyük kısmı güzel huyludur. Bu nodüllerin hastaların lakin yüzde 5 ila 10’unda kanser riski taşıdıkları söylenebilir. Bundan ötürü kanser riski az da olsa, hastaların kesinlikle yakın hekim takibi altında olması önerilir. 

TİROİD BEZİNİN BÜYÜMESİ

Tiroid bezi büyümesinin en kıymetli bulgularından birisi uzunluğunda, âdem elması denilen çıkıntının çabucak altında olan kabalaşma ve büyümenin belirginleşmesidir. İyot eksikliği ise tiroid bezinde görülen büyümenin esas nedenlerindendir. Coğrafik olarak iyot eksikliği olan bölgelerde guatr hastalığına hayli sık rastlanır. Öteki nedenler ise tiroid bezinde iltihaplanma ve tiroid nodülleri olarak sıralanabilir. 

Tiroid bezi büyüdüğünde hastalarda çeşitli yakınmalar ile kendini belirli eder. Bunlarda birincisi teneffüs zorluğudur. Hastada boğuluyormuş hissi uyandıran teneffüs zorluğu gelişebilir. Bunun nedeni tiroid bezinin kelebek biçiminde olup, büyüyerek her iki kanadının ya da bir kısmının soluk borusuna baskı yapmasıdır. Öteki bir belirti ise yutma güçlüğüdür. Soluk borumuzun çabucak gerisinde yemek borusu bulunur. Şayet tiroidde büyüme oluşursa yemek borusuna baskı yapacağından yutma zahmeti görülebilir. Baş ağrısını da öbür bir belirti olarak saymak mümkündür. Beyne giden damarlar boyun bölgesinden geçtiği için büyümüş tiroid bezi bu damarlara baskı yapacağından bu durum baş ağrısına yol açabilir. 

Tiroid hormonlarının düzenlediği esas kıymetli beden işlevleri: 

  • Kalp hızı 
  • Beden ağırlığı 
  • Adet döngüsü 
  • Nefes 
  • Kas gücü 
  • Beden ısısı 
  • Kolesterol seviyeleri 
  • Santral ve periferik hudut sistemleri