Resmi Gazete duyurdu: Bazı ülkelerden gelen iplik, menteşe ve askılıkların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gürcistan ve Çin menşeli bazı ürünlerde dampinge karşı önlem uygulanacak.

Buna göre, Gürcistan menşeli ‘dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış şerit ve benzerleri’ ürününe yönelik başlatılan damping soruşturması sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Bu çerçevede, söz konusu ürünlerin Gürcistan’dan Türkiye’ye ithalatında CIF bedelinin yüzde 15’i oranında dampinge karşı önlemin uygulanmasına karar verildi.

KİLO BAŞINA 2,2 DOLAR ÖNLEM

Aynı ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayvanı menşeli ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasıyla da mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayvanı’ndan ithalatında kilo başına 2,2 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERE DE DAMPİNG ÖNLEMİ

Çin menşeli ‘menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)’, ‘sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya’ ile ‘diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)’ ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucu uygulanan önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Karar kapsamında, Çin’den söz konusu menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşyaların ithalatında kilogram başına 1,35 dolar, ‘Diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)’ için kilogram başına 0,65 dolar dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

DAMPİNG NEDİR

Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir