Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

Rekabet Kurulunca, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti’nin Trabzon ve Giresun’da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, Rekabet Kurulunun, piyasalarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevli olduğunu belirtilerek, kurula bildirilmiş söz konusu işlemlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre nihai karara kadar askıda olduğu ve uygulamaya konulmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca, işlemin nihai incelemeye alınmasının, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmediği de vurgulandı.