Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, hastalara umut oluyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, farklı alanlarda genetik testleri başarı ile yaparken sağlık turizmi kapsamında ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez 2016 yılında kuruldu.

Son yıllarda genetik testler pek çok hastalığın risk faktörü, tanısı, tedavisi, takibi ve prognozun belirlenmesinde zorunlu hale gelirken, İstanbul Medipol Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi de bu kapsamda Türkiye’de yaygın olarak yapılamayan genetik testler için 100’ün üzerinde kuruma başarı ile hizmet veriyor.

Biyoinformatik, Genetik Danışmanlık, Moleküler Genetik, Moleküler Sitogenetik, Sitogenetik alanlarında çalışmalar yürüten merkez, rutin çalışmaların yanında çok sayıda bilimsel araştırma projesinin tamamlanmasına katkı sağlarken, yakın coğrafyadaki hastalara umut olan merkez, sağlık turizmi kapsamında ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Verilen bilgiye göre merkez, Türkiye’nin genetik araştırmalardaki dışa bağımlılığını azaltmak ve bu alandaki eksiklikleri gidermek amacıyla mevcut laboratuvar alt yapısı ve yeni teknolojik cihaz donanımını kullanarak hizmet vermeye başladı.

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nde kanser genetiğini anlayabilmek amacıyla likit-biyopsi, girişimsel olmayan doğum öncesi ileri düzey tarama testleri (NIPT), kardiyolojik, nörolojik ve multifaktoriyel genetik hastalıkların tanılarını koyabilmek amacıyla birçok moleküler yönteme ilave olarak yeni nesil dizileme yöntemleri kullanılıyor.

Tanısı konulamayan nadir genetik hastalıklar içinse klinik ekzom, tüm ekzom ve tüm genom dizileme çalışmaları yapılıyor.

Tanısı konamayan genetik hastalıklar İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde, Çocuk Aritmi ve Genetik Merkezi, Çocuk Nörolojisi ve Epilepsi Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Onkoloji ve Hematoloji Merkezi, Doku ve Organ Nakli Merkezi ve anlaşmalı birçok kamu ve özel hastanede değerlendiriliyor.

Yenidoğan genetik tarama, genetik taşıyıcılık tarama, tek gen hastalıkları, metabolik hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, farmakogenetik gibi alanlarda genetik testlerin başarı ile yapıldığı merkez, genetik danışmanlık hizmeti ile de hastalara umut ışığı oluyor.