KOBİDER’den “KOBİ tanımının güncellenmesi” değerlendirmesi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin KOBİ’ler açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

KOBİDER açıklamasında görüşlerine yer verilen Özgenç, KOBİ tanımında yer alan mali bilançoların üst sınırının yeniden güncellenmesinin ve daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gidilmesinin beklenen bir karar olduğunu ifade etti.

Mali bilançosu 125 milyon TL’ye kadar olan firmaların KOBİ olarak tanımlandığını, ancak son dönemde döviz kurundaki artışlar nedeniyle çoğu işletmelerin KOBİ niteliğini kaybettikleri için KOSGEB ve benzeri desteklerden faydalanamadığını belirten Özgenç, “Dolayısıyla KOBİ’lerin tanımının değiştirilerek, bilanço üst limitinin 125 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmesiyle, binlerce büyük işletme KOBİ kapsamına girecek. Böylece daha fazla firma, KOBİ’lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanına kavuşacak. KOBİ’lerin sınıflandırılmasında mali sınırların yeniden belirlenmesi işletmeler açısından memnuniyet vericidir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’de de güçlü kalkınmanın itici gücü KOBİ’lerdir”

Özgenç, KOBİ tanımının Türkiye şartları gereği ve döviz kurundaki artışlardan dolayı 3-4 yılda bir güncellenmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Çünkü daha fazla işletmenin KOBİ haklarından yararlanabilmeleri için yapılması gereken bir durumdur. Nitekim dünyada olduğu gibi Türkiye’de de güçlü kalkınmanın itici gücü KOBİ’lerdir. Ayrıca KOBİ’lerin de KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerin firmaların büyümesi üzerindeki etkisinin büyük olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de KOBİ’ler önemli bir yere sahiptir. KOBİ’ler, Türkiye’de yalnızca ekonomik bir aktör değil; aynı zamanda sosyal dengenin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Zira istihdama yapmış oldukları katkı ve ülke ekonomisinden küçük işletmelerin de pay alması, sosyal dengenin korunmasını sağlamaktadır.”

Özgenç sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’de KOBİ’lerin, büyük çaplı işletmelere oranı yüzde 99 civarındadır. Bu rakam yüzde 80 ortalamaya sahip dünya ülkeleri ile kıyaslandığı zaman oldukça büyük bir farkın varlığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte ülke içerisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 80’lik kısmını KOBİ’ler sağlamaktadır.

Ayrıca üretilen ürün ve hizmetlerin yüzde 50’lik kısmı da KOBİ’lerin elinden çıkmaktadır. KOBİ’lerin ekonomi açısından ne denli önem arz ettiğinin farkında olan Türkiye, küresel ekonomi piyasalarında daha etkin bir aktör olabilmek adına sürekli bir şekilde KOBİ’leri desteklemektedir. Biz KOBİDER olarak yıllardan beri diyoruz ki; KOBİ’lerin yeni pazarlara açılabilmesi için ufuklarının genişletilmesi lazım. Bunun için yurt dışı fuarlara katılımları sağlanmalı.”