KAGİDER kadın girişimciler ve tedarik konusunu New York’ta gündeme taşıdı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Birleşmiş Milletler (BM) 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu çalışmaları kapsamında paralel bir toplantı düzenleyerek, kadın girişimcilerin tedarik zincirlerine daha fazla dahil edilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve yaklaşımlarını tartışmaya açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 14-25 Mart tarihleri arasında ABD’nin New York kentinde devam eden BM 66. Kadın Statüsü Komisyonu toplantıları bu yıl iklim değişikliği, çevre ve felaket risklerini azaltmaya yönelik politika ve programlar bağlamında cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadın ve kızları güçlendirmek ana temasıyla düzenlendi.

Bu çalışmalara katılan KAGİDER düzenlediği paralel etkinlikte kadın girişimcilerin tedarik zincirlerindeki konumunu, pazara erişmekte yaşadıkları sorunları ve uygulanabilecek destekleyici politikaları tartışmaya açtı.

KAGİDER’in “Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” başlığıyla düzenlediği toplantıda kadın girişimcilerin tedarik zincirlerine daha fazla dahil edilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve yaklaşımlar ele alındı. Büyük ilgi gören toplantıya Türkiye’den ve dünyadan konunun öncüsü olan lider isimler katıldı.

Açıklamada, toplantıdaki açıklamalarına yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, son iki yılda Kovid-19’un yol açtığı yıkıcı etkilere şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının eklendiğini ve zor bir dönemden geçildiğini vurguladı.

“Kadınlar sürdürülebilir ve sosyal alanlara daha fazla yatırım yapıyor”

Özellikle doğanın tahrip edilmesi, iklim değişikliği, sosyo-ekonomik dengesizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi insanlığın bugün karşı karşıya olduğu sorunların çözümünün, dezavantajların azaltıldığı adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir sistemden geçtiğinin vurgulayan ifade eden Erdem, “Bu sürdürülebilir sistemin anahtarı toplumsal cinsiyet eşitliğidir, tüm kadın ve kızların sürece katılımını sağlamaktır. Kadınlar sürdürülebilir ve sosyal alanlara daha fazla yatırım yapıyor. Kadınlar sadece kar için değil, topluma net ve ölçülebilir pozitif etki elde etmek için yatırım yapıyor. Bu bakımdan kadınlar yeşil ekonomiye geçişte önemli bir rol oynayabilir. Ekonomide kadını güçlendirmek insanlık için daha iyi bir gelecek anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

KAGİDER’in 20 yıldır Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemek ve kadını güçlendirmek için çalıştığını kaydeden Erdem, şöyle devam etti:

“KAGİDER çalışmalarında Türkiye’deki kadın girişimcilere odaklanıyor ama tüm dünyada kadınların farklı düzeylerde de olsa benzer sorunlar yaşadığını görüyoruz. Bu yüzden bizim stratejilerimiz ve modellerimiz başka ülkelerde uygulanabilir ve benzer şekilde biz de diğer ülkelerdeki örneklerden etkilenebiliriz. Kadınların tam ve etkin bir şekilde karar alma mekanizmalarına ve sosyal yaşama katılımlarını sağlamanın herkes için cinsiyet eşitliğine dayalı bir ortam yaratmak için şart olduğuna inanıyoruz. Bugün kadınların güçlendirilmesine yönelik çözümleri tartışmak için buradayız. Bu, eşitsizliklerle mücadele için en iyi araç olabilir.”

Açıklamada verilen bilgiye göre, danışmanlık kuruluşu McKinsey tarafından hazırlanan bir raporda, kadın girişimcilerin 2030 yılı itibarıyla küresel ekonomi için 13 trilyon dolar değer yaratma potansiyeline sahip oldukları kaydedildi. Rapora göre, buna karşın kadınlar ürettikleri mal ve hizmetlerin dağıtımında büyük sorunlar yaşıyor. Uluslararası ticaretten, özel ve kamu sektörü satın almalarından aldıkları pay çok yetersiz. Dünya çapında kamu ihalelerinin sadece yüzde 1’i kadın tedarikçilere gidiyor. Ekonomide kadın varlığını destekleyerek güçlendirmek ve bu alanda değişim yaratabilmek için sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamunun ve uluslararası kuruluşların bu konuda ortak çalışmaları gerekiyor.