İlko İlaç’tan 52 milyon euro Ar-Ge yatırımı

İlaç sektörünün en çok Ar- Ge harcaması yapan şirket­lerinden biri olarak bugü­ne kadar 52 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten İlko İlaç Ar- Ge Direktörü Dr. Ecz. Onur Pı­narbaşlı, 50 yılı aşkın tecrübe ve birikime sahip firmanın global bir ilaç firması olmasını hedefle­dikleri bilgisini paylaştı.

İlko İlaç’ın iki ayrı Ar-Ge mer­kezi bulunduğuna dikkat çeken Onur Pınarbaşlı, Ar-Ge mer­kezleri hakkında şunları söyle­di: “Hacettepe Teknopark içinde yer alan 2 bin 600 metrekare ka­palı alana sahip ve 2009 yılından beri faaliyet gösteren İLKO Ar­gem Ar-Ge Merkezi’nde küçük moleküllü jenerik ürünlerin ya­nı sıra ileri teknolojiye dayalı ve katma değerli ürünlerin gelişti­rilmesi için de çalışmalar sürdü­rüyoruz. 2015 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk biyoteknoloji Ar- Ge Merkezi olan İLKO Argem Biyoteknoloji Merkezi ise biyo­teknolojik ilaçlar geliştiriyor.”

Biyoteknolojik ilaçlar geliştirilecek

Küçük moleküller üzerine fa­aliyetlerini sürdüren İlko Ar­gem Ar-Ge Merkezi’nde çalış­tıkları yenilikçi teknolojiler­den bazılarını Onur Pınarbaşlı, “Hidrofilik Matriks Teknolojisi, MUPS-Mikropellet Tablet Tek­nolojisi, geciktirilmiş salım sağ­layan Core-in Tablet Teknolojisi, Osmotik Kontrollü Salım Tekno­lojisi, Çok Tabakalı Tablet Tek­nolojisi” olarak saydı. İLKO Ar­gem Biyoteknoloji Merkezinde rekombinant DNA teknolojisini araç olarak kullanarak biyotek­nolojik ilaçlar geliştirmek üze­re faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Pınarbaşlı, “İlk aşama­da kanser ve kansere bağlı has­talıklara yönelik olarak biyotek­nolojik ürünler geliştirme he­defindeki merkezimizde halen biyoüstün, nanobiyoüstün, biyo­benzer ve yeni nesil biyoteknolo­jik ürünler üzerine Ar-Ge ve kli­nik çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Nanoteknoloji uzun vadeli stratejiler arasında

Yatırımlarının devam ettiği­ni kaydeden Dr. Ecz. Onur Pı­narbaşlı şunları ekledi: “2020 yılında dedike bir alanda kuru­lan anti-kanser laboratuvarında özellikle kanser tedavisinde kul­lanılacak ürünlerin ve bu ürün­lere ek olarak sitotoksik ürünle­rin geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Uzun vadeli stra­tejilerimiz arasında nanotekno­lojiye dayalı ürünler geliştirmek bulunuyor. İLKO’nun kemotera­piye bağlı nötropeni tedavisin­de kullanılacak ilk orijinal biyo­teknolojik ilacı GX-G3’ün Faz II klinik çalışması da başarıyla ta­mamlandı.”

TÜBİTAK destekli 27 proje tamamlandı

Onur Pınarbaşlı, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ikisi uluslararası olmak üzere 27 ye­nilikçi proje tamamladıklarını ve şu anda teknoloji odaklı sana­yi hamle projeleri kapsamında iki adet katma değeri yüksek ye­nilikçi proje çalışmalarının de­vam ettiğini belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir