Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Resmi Gazete’de

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi’nce hazırlanan, Armonize Sistem Nomanklatürü (adlar dizgesi) İzahnamesi esas alınarak düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen tebliğ, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsıyor.

Armonize Sistem Nomanklatürünün, uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, Gümrük Kanunu uyarınca idari ve kazai uygulamalarda esas tutulacak.

Öte yandan yeni tebliğle birlikte,15 Şubat 2017 tarihli Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) de yürürlükten kaldırıldı.