Balıkesir’deki bentonit lokal alanı ihale edilecek

Balıkesir’de bulunan 4’üncü Grup ruhsat içindeki bentonit lokal alanı, arama faaliyeti yapmak üzere tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara açık ihale usulü ile verilecek.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bentonit lokal alanında tüm masraflar istekliye ait olmak üzere Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu standartlarında arama faaliyetlerinin yapılması, arama faaliyetleri sonucunda ekonomik olarak işletilebilir görünür rezervin tespiti ve gerekli yasal izinlerin alınması halinde rödovans karşılığı madeninin işletilmesi işi, tüzel kişi, kurum veya kuruluşlara açık ihale usulü ile verilecek.

İsteklilerin, 150 bin lira geçici teminat sunacağı ihale, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Alüminyum ve magnezyum bakımından zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması sonucu oluşmuş, ağırlıklı olarak montmorillonit içeren killer “bentonit” olarak tanımlanıyor.

Bentonit, sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde kullanılıyor.